Site Loader

Osoby ze stomią bardzo często obawiają się, że nie będą w stanie wypełnić formalności związanych z przyznaną refundacją na sprzęt medyczny. Warto jednak wiedzieć, że pierwsze zlecenie wystawiane jest przez chirurga i otrzymuje się je razem z wypisaniem ze szpitala.

Stomia refundjacja

Należy mieć świadomość, że prawidłowo wykonane zlecenie musi koniecznie zawierać pieczęć danej przychodni i oraz osoby wystawiającej, a także jej podpis. Niezbędne będą także dane osobowe pacjenta razem z numerem PESEL. Nie można zapomnieć również o liczbie porządkowej poszczególnych wyrobów medycznych. Oczywiście zlecenie musi być nie tylko potwierdzone w miejscowym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy także odebrać we wspomnianym miejscu Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego refundacja stomia.

Kolostomia dofinansowanie nfz

Warto wiedzieć, że na każdy rodzaj omawianej stomii przyznawana jest inna kwota refundacji na sprzęt medyczny czy produkty stomijne. Osoby z kolostomią mogą liczyć na miesięczną refundację w wysokości 300 złotych. Należy zdawać sobie sprawę, że osoby ze stomią w zdecydowanej większości przypadków wykorzystują wspomniane limity na odbiór płytek lub worków stomijnych.

Refundacja urostomia

Z kolei osobom z urostomią przyznawane jest uposażanie w wysokości 480 złotych na miesiąc. Warto również zaznaczyć, że limit worków do zbiórki moczu z odpływem wynosi 12 sztuk na miesiąc. Przysługują one oczywiście pacjentom, którzy będą spełniali określone kryteria.

admin

One Reply to “Jak przebiega refundacja na sprzęt medyczny w przypadku stomii?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *