Site Loader

Analiza finansowa pozwala na zapoznanie się ze stanem majątkowym przedsiębiorstwa w poszczególnych dziedzinach jego działalności. Informacje te mogą być wykorzystywane przez podmioty wewnętrzne lub zewnętrzne, w zależności od potrzeb. Jakie istnieją rodzaje analizy?

Analiza wstępna

Jak sama nazwa wskazuje, jest wykonywana przed wdrożeniem jakiegokolwiek planu działania (niekoniecznie naprawczego). Ma pomóc ocenić kondycję finansową firmy w danym momencie, jej szanse na wdrożenie nowości lub rozbudowę. Może również pomóc w ocenie sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. Zasadniczo, podstawowym celem tego rodzaju analizy jest pomoc w stworzeniu planu działania, który będzie miał największą szansę na powodzenie i spełnienie stawianych przed nim celów.

Analiza bieżąca (operatywna)

Ten typ analizy jest przeprowadzany w toku normalnej działalności firmy. Nie ma określonego momentu, w którym należy ją przeprowadzić – powinna mieć miejsce możliwie często, by dzięki niej znać dokładną sytuację przedsiębiorstwa. Ten rodzaj analizy nie jest stosowany w celu wdrażania nowych rozwiązań, ale raczej utrzymywania firmy na obranym kursie. Może być pomocna podczas poprawiania ewentualnych błędów, które zaczęły się pojawiać w toku działań. Pozwala niejako nakierowywać przedsiębiorstwo na odpowiednie tory, gdyby zdarzyło mu się odejść od początkowo stawianych założeń.

Analiza następcza

Ten typ analizy powinien być każdorazowo przeprowadzony po wdrożeniu jakiejś istotnej decyzji (jak np. zmiana struktury działów w firmie). Jej zadaniem jest ocena efektywności wdrożonych innowacji. Analiza następcza może być pozytywna bądź negatywna w stosunku do podjętych działań. Bez względu na efekt – ma ona na celu wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Dzięki analizie następczej, istnieje możliwość ulepszenia kolejnych planów.

Każdy z wyżej wskazanych typów analizy spełnia nieco inną rolę i pozwala na odmienne działania. Dlatego też przed rozpoczęciem którejś z nich, należy dokładnie zastanowić się, co chcemy osiągnąć.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl/analiza-finansowa // Narzędzie do analizy finansowej – eanaliza.pl

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *