Site Loader

Mechanizm podzielonej płatności, w skrócie określany jako MPP lub jako split payment jest rodzajem płatności, która umożliwia podział kwoty na dwie części – kwotę netto oraz podatek VAT. Czym dokładnie jest split payment? Kiedy należy korzystać z tego mechanizmu?

Split payment – co to jest?

Aby zredukować ryzyko wyłudzeń podatku VAT oraz ułatwić uzyskanie zwrotu z podatku, wprowadzono mechanizm polegający na podzieleniu płatności, czyli inaczej split payment. Co to jest split payment?

Termin ten odnosi się do mechanizmu płatności, w którym zapłata za towar albo za usługę jest realizowana na dwa osobne rachunki bankowe – rachunek główny oraz rachunek VAT.

Na czym polega split payment?

Przy stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności kwota netto przekazywana jest na główny rachunek dostawcy albo usługodawcy, natomiast podatek VAT jest przekazywany na rachunek VAT.

Rachunek VAT zakładany jest automatycznie przez bank przy otwieraniu firmowego rachunku bankowego. Korzystanie z niego nie jest związane z dodatkowymi opłatami.

Środki zgromadzone na rachunku VAT przeznaczone są do spłaty podatku z tytułu VAT i odbiorca płatności ma ograniczone możliwości w dysponowaniu tymi środkami.

Kiedy można korzystać z mechanizmu podzielonej płatności?

Gdy chodzi o split payment od kiedy obowiązkowy dla wszystkich jest ten mechanizm płatności? Należy stosować go od 1 lipca 2018 roku, natomiast należy wskazać, że dotyczy on tylko określonych rodzajów transakcji.

Podzielona płatność jest możliwa do zastosowania tylko przez podatników VAT, którzy prowadzą transakcje za pomocą przelewów w polskim złotym.

Nie można stosować jej wtedy, gdy:
– Nie prowadzi się działalności gospodarczej,
– Jest się podatnikiem zwolnionym z VAT,
– Rozliczenia prowadzone są kartą albo gotówką.

W zależności od charakteru transakcji mechanizm ten może być dobrowolny albo obowiązkowy. Dla kogo obowiązkowy split payment jest główną metodą płatności?

Split payment – kiedy jest obowiązkowy?

Obowiązek wykorzystywania split payment dotyczy podatników VAT, którzy spełniają jednocześnie dwa poniższe warunki:
Sprzedaż lub zakup towarów albo usług określanych jako wrażliwe – dotyczy tych znajdujących się w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT, są to między innymi części zamienne, materiały opałowe, metale, surowce wtórne, a także roboty budowlane, wykończeniowe,
Wartość brutto na fakturze wynosi minimum 15 000 zł.

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest konieczne nawet wtedy, gdy tylko jedna pozycja na fakturze dotyczy usług lub towarów wrażliwych wymienionych w załączniku.

Mechanizm ten może być również stosowany dobrowolnie, gdy nie zostaną spełnione powyższe wymogi. Warto jednak wskazać, że dostawca musi wyrazić na to zgodę, dlatego wtedy, gdy jej nie udzieli, należy dokonać standardowej płatności. Dotyczy to jedynie sytuacji, gdy split payment jest dobrowolny.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *