Site Loader

Ciepła podłoga jest w naszym klimacie nie do przecenienia. Wykonanie ogrzewania podłogowego warto zaplanować na etapie tworzenia dokumentacji projektowej budowy lub remontu kapitalnego. Dla jakości ogrzewania istotne są głównie parametry samej instalacji, ale niedocenianie znaczenia wylewki podłogowej może zemścić się obniżeniem funkcjonalności i wyższymi opłatami za ciepło.

Rodzaje wylewek podłogowych

Wylewka, czyli podkład podłogowy to warstwa mająca za zadanie wyrównanie powierzchni stropu przed położeniem materiału wykończeniowego, czyli podłogi pokrytej ceramiką, kamieniem, drewnem, panelami, różnego rodzaju wykładzinami. Inna nazwa wylewki to jastrych – słowo zapożyczone z języka niemieckiego (Estrich), które ma korzenie greckie (ὄστρακον – ostrakon).

Ze względu na rodzaj materiału użytego do produkcji wylewki dzielimy na:

  • Podkłady na bazie cementu – jastrychy betonowe,
  • Anhydrytowe (bazą jest siarczan wapnia),
  • Magnezjowe (dawniej robione z domieszką trocin jako tak zwane skałodrzewy),
  • Żywiczne,
  • Asfaltowe.

Sposób ułożenia wylewki na stropie pozwala wyróżnić:

  • Wylewki zespolone z podłożem (układane na warstwie stropu, która jeszcze nie związała lub została pokryta gruntem zwiększającym siłę połączenia stropu z jastrychem),
  • Jastrychy na warstwie poślizgowej, czyli izolującej je od stropu, na przykład na folii,
  • Wylewki podłogowe pływające – kładzione są na izolacji termicznej lub/i akustycznej położonej na stropie przy jednoczesnym zastosowaniu tej izolacji do pionowych elementów konstrukcji; to najbardziej wydajny sposób wylewania jastrychu przy zakładaniu instalacji C.O. w podłodze.

Beton Szczecin czy jastrych anhydrytowy – jaką wylewkę wybrać?

Beton i anhydryt to najczęściej wybierane materiały na jastrych. Wylewki anhydrytowe są samopoziomujące, wygodniejsze w aplikacji, jednak nie dorównują trwałością podkładom na bazie cementu.

Betonowy jastrych można samodzielnie przygotować na placu budowy z piasku portlandzkiego, cementu i wody. Znacznie prościej jest skorzystać z gotowych mieszanek od wiodący producentów – postępowanie zgodnie z instrukcją gwarantuje uzyskanie mieszaniny plastycznej o właściwej konsystencji.

Wykonanie wylewki betonowej – zabezpieczenie przed pęknięciami

Jastrych betonowy powinien mieć grubość 66 mm (16 mm to grubość rur, 50 mm mieszanka jastrychowa). Cieńsza warstwa nie gwarantuje trwałości konstrukcji oraz właściwego rozkładu ciepła. Grubsza z kolei niepotrzebnie obciąży strop i zwiększy bezwładność cieplną instalacji.

Dobrze współpracująca ze stropem i instalacją grzewczą wylewka posiada zabezpieczenie przeciwskurczowe w postaci zbrojenia z siatki lub mikrozbrojenia, które Beton Szczecin lub inny producent dodaje do mieszanek. Mikrozbrojenia mają postać drobno ciętych włókien poliestrowych pokrytych warstwą wodorozcieńczalnego spoiwa. Po dodaniu wody do mieszanki betonowej włókna wytwarzają miliony połączeń, które ostatecznie składają się na trwałą, sprężystą konstrukcję.

Niezwykle istotne jest odpowiednie aplikowanie mieszanki betonowej – pozostawienie pustych przestrzeni między instalacją grzewczą a podkładem w przyszłości może skutkować powstawaniem pęknięć.

Zasady wylewania jastrychu betonowego

Podczas wykonywania jastrychu należy pamiętać o dylatacji, która ze względu na rozszerzalność cieplną materiałów ma przy ogrzewaniu podłogowym bardzo duże znaczenie. Bez dylatacji taśmy brzegowe pomieszczeń nie będą w stanie znieść wydłużania się płyty wylewki. Błędem jest wycinanie otworów po zakończeniu prac.

Trwałość wylewki gwarantuje wykonywanie prac w jednym pomieszczeniu bez podziału na etapy czasowe. Prace należy prowadzić przy temperaturze nie mniejszej jak +5 stopni Celsjusza. Aby woda w wylewce nie odparowała zbyt wcześnie trzeba unikać przeciągów, a w czasie upałów przykryć jastrych folią.

Włączanie ogrzewania przeprowadza się stopniowo – codziennie zwiększa się temperaturę w wylewce o ok. 5 stopni. Nagły przyrost temperatury sprzyja powstawaniu skurczów, które w przyszłości doprowadzić mogą do pęknięć jastrychu i uszkodzenia położonej na nim podłogi.

Czas między wylaniem jastrychu a montowaniem podłogi powinien wynosić minimum 3 tygodnie.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *