Site Loader

Podatek dochodowy jest w Danii jednym z najwyższych w całej Europie. Jakie stawki podatkowe obowiązują w tym kraju? Z jakich ulg podatkowych można skorzystać, by obniżyć swoje zobowiązania?

Kto płaci podatek dochodowy w Danii?

Pod pojęciem podatku dochodowego znajduje się typ podatku płaconego od osiąganych dochodów. Podatki w Danii w tym zakresie mają formę progresywną, co oznacza, że im wyższe dochody, tym wyższa jest również stawka podatku dochodowego.

Do opłacania podatku dochodowego w Danii zobowiązane są przede wszystkim:
– Osoby fizyczne nieprowadzące działalności, na przykład pracownicy,
– Osoby fizyczne prowadzące działalność, w tym osoby samozatrudnione,
– Osoby prawne, do których zaliczane są spółki różnych typów, na przykład spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ile wynosi duński podatek dochodowy?

Każdy podatnik, w tym firma w Danii, muszą opłacać swój podatek dochodowy według osiąganych dochodów. Stosowane są trzy główne stawki podatkowe, które plasują się na poniższych poziomach:
– 8% – dotyczy dochodów mniejszych od 50 217 koron duńskich
– 39,2% – dotyczy dochodów w przedziale od 50 217 do 558 043 koron duńskich
– 56,5% – dotyczy dochodów powyżej 558 043 koron duńskich

Do podatku dochodowego wliczana jest również składka na ubezpieczenie zdrowotne, wkład w rynek pracy, podatek miejski o ruchomej wysokości – średnio około 25%. Dodatkowo można opłacać dobrowolny podatek kościelny.

Z kolei osoby prawne w Danii płacą podatki CIT na poziomie 22% od osiąganego dochodu.

Co można odliczyć od podatku dochodowego w Danii?

W Danii obowiązuje szereg ulg podatkowych, które są w stanie obniżyć wymiar podatku. Korzysta się z nich podczas rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Wybrane ulgi podatkowe w Danii:
– Ulga z tytułu zakwaterowania,
– Ulga za dojazdy do pracy,
– Ulga z tytułu przekraczania mostów,
– Ulga podatkowa Cross Border,
– Ulga za prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego.

Kompleksową pomoc w rozliczaniu podatków, w tym księgowość firmy w Danii i przygotowywanie deklaracji podatkowych, oferują biura rachunkowe.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *