Site Loader

Według obowiązującego w Polsce prawa posiadanie narkotyków jest nielegalne, a osoby, które je zażywają, mogą narazić się na poważne konsekwencje karne. Dotyczy to również osób nieletnich. Jakie kary są wtedy stosowane?

Osoba nieletnia posiadająca narkotyki – jaki jest limit wiekowy?

Bardzo często mylnie uznaje się osobę nieletnią w kontekście spraw karnych za osobę niepełnoletnią, czyli taką, która ma maksymalnie 18 lat. W tym przypadku granica wiekowa jest jednak niższa, ponieważ wynosi ona 17 lat.

Sprawy o posiadanie narkotyków przez osoby nieletnie dotyczą zatem osób, które znajdują się w wieku pomiędzy 13 a 17 rokiem życia.

W przypadku osób powyżej 17 roku życia sąd może już zastosować pełen wymiar kary. W określonych sytuacjach może jednak odstąpić od jej wymierzenia, gdy osoba jest w wieku do 18 lat.

Przed jakim sądem odbywają się sprawy o posiadanie narkotyków przez nieletnich?

Sprawy te są kierowane do sądu rodzinnego, który zasądza odpowiednią karę zależnie od szeregu czynników – posiadanej ilości narkotyków, ich rodzaju, dotychczasowej karalności.

Jakie kary grożą nieletnim za posiadanie narkotyków?

Osoba powyżej 17 roku życia w przypadku posiadania substancji odurzających narażona jest na karę więzienia. Co grozi nieletniemu zatrzymanemu za posiadanie narkotyków?

W przypadku osób nieletnich stosuje się inne rodzaje kar, które zaliczają się do kategorii środków wychowawczych i poprawczych. Wśród nich znajdują się między innymi:
– Ustanowienie nadzoru kuratora,
– Skierowanie do ośrodka wychowawczego lub poprawczego,
– Zobowiązanie do naprawienia szkody,
– Zobowiązanie do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych, wychowawczych,
– Skierowanie do ośrodka kuratorskiego lub innej organizacji zajmującej się pracą z osobami nieletnimi.

Dodatkowo w takich przypadkach do określonych działań zobowiązani mogą być rodzice lub opiekunowie. Sąd rodzinny może zobowiązać ich do lepszego nadzoru nad nieletnim, współpracy ze szkołą, ośrodkami wychowawczymi, terapeutycznymi.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *