Site Loader

Wiadomo jest, że rynek pracy w Polsce nawarstwia czasem osobom bezrobotnym problemów. Nie ma pracy, nie ma dochodu i ogólnie nastawienie do rzeczywistości takiej osoby jest negatywne. Z samego założenia urzędy pracy powinny starać się, aby zwalczać istniejące bezrobocie i pomagać znaleźć zatrudnienie jak największej liczbie osób. W polskiej rzeczywistości, jeśli nie ma ofert pracy, to osoby bezrobotne mają szansę również dostania się na staż. Oczywiście ta szansa jest większa w jednych miejscach i miejscowościach, natomiast w innych jest ona mniejsza.

 

Miasto otwarte na staże

 

Jeśli chodzi o staże, to na pewno jednym z wyróżniających się miejscowości jest Gorzów Wielkopolski. Powiatowy Urząd Pracy zlokalizowany w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Walczaka, przyjmuje osoby w różnym wieku na staż. Tenże może trwać sześć bądź też dwanaście miesięcy. Staż jest realizowany oczywiście na podstawie umowy, która zostaje zawierana pomiędzy właściwym urzędem pracy i pracodawcą.

Przy szukaniu pracy w Gorzowie Wielkopolskim osoby bezrobotne mogą liczyć na dosyć liczną grupę pracodawców, którzy są chętni, aby przyjąć osoby bezrobotne na staże. Tym sposobem można nie tylko odbyć staż i jednocześnie na pewien okres znaleźć pewne źródło dochodu, ale również mieć duże szanse, aby w przyszłości związać się z danym pracodawcą zwykłą umową o pracę. Dlatego też nie ma się, co dziwić, że osoby bezrobotne z Gorzowa Wielkopolskiego bardzo chętnie decydują się skorzystać z oferty stażu i zasadniczo wykorzystują każdą okazję, aby z takiej możliwości skorzystać.

Trzeba przyznać, że ilość osób, które po stażach znajdują zatrudnienie, jest dosyć spora. Ten stan rzeczy może tylko cieszyć.

 

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *